Information om registrering & betalning

Du anmäler dig genom att betala in på Göteborgs stavs bankgiro: 5361-7635. Anmälan är mottagen först då du gjort denna inbetalning.

I meddelanderutan på inbetalningen måste du ange Bolliaden, Namn (alla namn om det är fler på en inbetalning) församling/gren och speciellt kostbehov.

Anmäler du dig som ledare anger du dessutom Ledare och Mobilnummer på den telefon du nås på under konferensen

Kostnaden för årets BOLLIAD är 950:- inklusive resan.

Sista anmälningsdag är 27 oktober 2014

Anmälan som inkommer efter 27 oktober kommer att kosta 1200:- inklusive resa.

Skulle det komma anmälningar efter den 1 december blir kostnaden 1200:- men då måste man ordna med resan själv!

Enligt datainspektionen och PUL (Personuppgiftlagen) får du som deltagare (under 18 år) inte göra anmälan till en konferens. Det är dina föräldrar eller annan målsman som ska göra detta åt dig.

Detta dokument ska du skriva ut och ta med dig när du anländer till konferensen, undertecknat av dig och din biskop. Är du inte medlem, fråga din kamrat vem du ska tala med.

{ebevent 2}

För obetalda anmälningar som kom in i sista minut går det nu att anmäla sig längst ner på denna sida och betala via PayPal/kreditkort. 

 

 

Anmälan, Kostnader & Betalning

 

Avgiften för Bolliaden 2017 är 1300 kr. Sista anmälningsdag är 2016-12-27. Vi ber er anmäla er så snabbt som möjligt för att på så vis underlätta vår planering.

Den inkluderade resan är endast garanterade för dem som anmält sig senast 2016-12-11. Resan inkluderas endast för deltagare från Malmö, Göteborg och Umeå stavar och distrikt. Se transport för mer information om resan till och från konferensen. Om du är deltagare från Umeå disktrikt och ännu inte anmält dig är det viktigt att du så fort som möjligt berättar för dina ledare att du ska åka med som i sin tur rapporterar till reseansvarig i Umeå distrikt. Detta eftersom researrangemangen från Umeå distrikt varken är billiga i nuläget eller blir billigare.

Vad är den preliminära budgeten för Bolliaden?

Den preliminära budgeten fördelar kostnaderna ungefär såhär:

  • Mat: 44% 
  • Resor: 36% 
  • Lokaler: 12% 
  • Övrigt: 8% 
  • Totalt 100% 

Vi strävar hela tiden efter att hålla våra kostnader nere, men de tre stora punkterna; Mat, Resor och Lokaler är svåra att rubba.
Har ni några frågor om kostnader eller anmälan så kan ni kontakta oss här.

Anmälan till Bolliaden är bindande i bemärkelsen att det inte är garanterat att man får tillbaka pengarna om det visar sig att man inte kan delta. För att förfråga om annulering av din anmälan så kontaktar du oss så snabbt som möjligt här och uppger namn, stav, församling samt anledning till annuleringen. Du kan komma att behöva betala för eventuellt arrangerad resebiljett även om du cencelerar din anmälan.

Ledare till Bolliaden behöver tillika anmälas genom detta formulär. Samma priser och datum gäller för ledare som för deltagare. Det går att anmäla ledare från en församling nu även om namnet på ledaren senare kommer behöva ändras. Kontakta oss i sådant fall om och när namnändring är för handen. 

Eventuella rabatter allmänt, specifikt eller för syskon är någonting som får anordnas på församlings eller stavsnivå. Vänd dig till din biskop med dessa frågor. 

 

Information om registrering & betalning

 

Enligt datainspektionen och PUL (Personuppgiftlagen) får du som deltagare (under 18 år) inte anmäla sig till en konferens på egen hand. Det är din förälder eller annan målsman som ska göra detta åt dig. Den information som anges under registreringsprocessen kommer att registreras i hemsidans databas samt användas av och delas mellan ledare och ansvariga inför och under konferensen. Ditt namn samt församling kommer att användas publikt till diverse grupp- och lagindelningar etc inför och på konferensen, samt på hemsidans registreringslista (som alltså är publik). Din anmälan kommer att sparas även efter konferensen (framförallt för att behandlas statistiskt av ledare och ansvariga - t.ex. sammanställa hur många som anmält sig vid vilken tidpunkt och från vilka stavar, etc). Deltagarens namn och församling (som inför konferensen är publikt på hemsidan) kommer någon gång efter eventet att tas bort från hemsidan. 

Detta dokument ska du skriva ut och ta med dig när du anländer till konferensen, undertecknat av dig och din biskop. Är du inte medlem, fråga en kompis vem du ska tala med. 

Genom att anmäla dig/deltagare godkänner du och deltagaren att deltagaren kommer följa förhållningsreglerna i detta dokument.

{ebevent 2}