FestinordSvung/FSYBolliaden
2020SommarHelsinki, Helsinki Stake, Finland Not held, Covid-192020SommarHölls inte, Covid-192020VinterStockholms stav
2021SommarHelsinki, Helsinki Stake, Finland Not held, Covid-192021SommarHölls inte, Covid-192021VinterGöteborgs stav Hölls inte, Covid-19
2022SommarHelsinki, Helsinki Stake, Finland2022SommarFSY2022VinterGöteborgs stav Hölls inte, Covid-19
2023SommarCopenhagen Stake, Denmark2023SommarSvung Malmö stav2023VinterGöteborgs stav
2024SommarGöteborg stake, Sweden2024SommarFSY2024VinterStockholms södra stav
2025SommarDrammen stake, Norway2025SommarSvung Stockholms södra stav2025VinterStockholms stav
2026SommarTampere stake, Finland2026SommarFSY2026VinterMalmö stav
2027SommarÅrhus stake, Denmark2027SommarSvung Göteborgs stav2027VinterGöteborgs stav
2028SommarStockholm stake, Sweden2028SommarFSY2028VinterStockholms södra stav
2029SommarStockholm south stake, Sweden2029SommarSvung Stockholms stav/Umeå2029VinterStockholms stav
2030SommarOslo stake, Norway2030SommarFSY2030VinterMalmö stav
2031SummerMalö stake, Sweden2031SommarSvung Stockholms södra stav2031VinterGöteborgs stav