Varför en Nationell Resurs Grupp (NRG)?

Sverige har haft en tradition av att genomföra ungdomskonferenser sedan mitten på 1960 talet. Olika uppsättningar och typer av konferenserna har genomförts. Gemensamma nämnare under åren har varit; sportarrangemang, danser, vittnesbördsmöte, andlig utveckling, föredrag, findans/bal etc. Ungdomarna har på dessa konferenser känt sig både andligen upplyfta och stärkta av känslan att "vara många".

Uppdraget från Stavspresidenterna i Sverige var att ta fram ett koncept som möjliggör att Sveriges stavar/distrikt fortsättningsvis kan bibehålla hög och långsiktig kvalité av kyrkans ungdomskonferenser och hjälpa till så hjulet inte måste uppfinnas varje gång en konferens ska organiseras.

På denna webbplats hittar du som ska organisera en konferens all den hjälp du behöver för att genomföra en konferens med hög kvalitté. För att få tillgång till den informationenkontaktar du osshär ovan så får du inloggningsuppgifterna.

How to use Joomla 3.x

https://youtu.be/CiPzIiTWnLM