Anpassad efter Covid 19

 Årstider Unga Ensamstående Vuxna Unga Män/Unga kvinnor
FESTINORD i Norden
18-30 år, 4-5 dagar
BOLLIADEN Sverige
14-18 år, 2-4 dagar
SVUNG Sverige
14-18 år, 3-4 dagar
FSY, Skandinavien
14-18 år, 3-5 dagar
Medvärd/plats
Värd Värd Värd Värd Plats
2030 Vinter    Stockholms S stav      
2030 Sommar Malmö stav   Göteborgs stav    
2029 Vinter   Malmö stav       
2029 Sommar Oslo stav      Göteborgs stav  ??
2028 Vinter    Göteborgs stav      
2028 Sommar Stockholms S stav    Stockholms stav/Umeå    
2027 Vinter    Stockholms stav      
2027 Sommar Stockholms stav     Köpenkamns stav  Malmö stav  
2026 Vinter   Stockholms S stav       
2026 Sommar Åhus stav   Malmö stav      
2025 Vinter    Göteborgs stav      
2025 Sommar Tampere stav      Stockholms S stav Malmö stav  
2024 Vinter   Stockholms stav       
2024 Sommar Drammens stav   Stockholms S stav    
2023 Vinter   Stockholms S stav       
2023 Sommar Göteborgs stav     Oslo stav   Malmö stav 
2022 Vinter   Göteborgs stav       
2022 Sommar Köpenkamns stav   Malmö stav      
2021 Vinter   Covid-19       
2021 Sommar Helsinki stav      Åhus stav Malmö stav  
2020 Vinter   Stockholms stav       
2020 Sommar Hölls inte Covid-19      Covid-19