Stipe används som betalningssystem för de flesta av kyrkans konferenser samt några aktiviteter.

Om man inte betalar via Stripe är man inte registrerad och får inte komma på konferensen/aktiviteten. Man behöver inte skapa ett Stripe konto. Men man måste dock ha ett kontokort att betala med.

Varje stav handhar själva de pengar som kommer in till Stripe. Det är den ekonomiska kamreren i staven har hand om detta och ingen annan tillåts att hantera dessa pengar.

OBS. För ungdomar i unga män och unga kvinnors ålder fodras en målsman att sköta registrering och betalning.