Syftet med kyrkans aktiviteter

Kyrkans aktiviteter för samman kyrkans medlemmar och andra som ”medborgare med de heliga” (Efesierbrevet 2:19).
Aktiviteterna kan ha följande syften:

 • bygga tro på Jesus Kristus
 • erbjuda nöjen och främja enighet
 • ge tillfällen till personlig tillväxt
 • stärka enskilda och familjer
 • hjälpa medlemmarna att delta i frälsningens och upphöjelsens verk

Här är några exempel på aktiviteter i kyrkan:

 • tjänande som är till glädje för andra och bygger samhällsrelationer
 • missionsarbete, tempeltjänst och släktforskning
 • tillfällen att utveckla oberoende- och ledarskapsfärdigheter
 • bildning och yrkesutbildning
 • utomhusaktiviteter
 • tillfällen att utveckla talanger och uppskattning för kultur
 • idrott och hälsa
 • firande av särskilda tillfällen, till exempel helgdagar och historiska händelser i kyrkan eller samhället.

Inbjud alla att delta

De som planerar aktiviteter ska nå ut till alla, särskilt nya medlemmar, mindre aktiva medlemmar, ungdomar, ensamstående vuxna, personer med funktionsnedsättning och personer av annan tro. De som planerar bör vara lyhörda för deltagarnas fysiska begränsningar. De bör också vara lyhörda för kulturella och språkliga skillnader.

De som planerar aktiviteter söker efter sätt för deltagarna att engagera sig. De kan till exempel be medlemmar och andra att använda sina färdigheter och talanger under aktiviteten.

Aktiviteter kan vara till välsignelse, men medlemmarna ska inte känna sig tvungna att delta i varje aktivitet. Aktiviteter ska inte lägga onödiga bördor på ledare och medlemmar.

Normer

Kyrkans aktiviteter ska vara upplyftande och betona det som är ”dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt” (Trosartiklarna 1:13). Aktiviteterna får inte innehålla något som strider mot kyrkans lära. Aktiviteterna får inte innehålla media eller annan underhållning som får något olämpligt att verka acceptabelt.

Substanser som strider mot Visdomsordet tillåts inte på kyrkans aktiviteter eller i kyrkans lokaler. Personer som är alkohol- eller drogpåverkade får inte delta i kyrkans aktiviteter. Om en sådan situation uppstår, agerar ledarna med medkänsla.