Detta borde du tänka på när du anordnar en aktivitet/konferens i kyrkans regi.